Rada programowa

Anna Machacz

Anna Machacz

Absolwentka wydziału Filologii Polskiej o specjalizacji Teatrologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Architekt edukacji, pedagog, trener, animator. Od wielu lat zajmuje się organizacją i koordynacją projektów oraz wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Przygotowuje i prowadzi autorskie warsztaty edukacyjne dla dzieci, treningi kreatywności dla nauczycieli i firm, spotkania integracyjne, akcje promocyjne i  programy artystyczne. Autorka warsztatów oraz scenariuszy imprez edukacyjnych. Współautorka scenariuszy spektakli dla dzieci.

Pełniąc funkcję Kierownika Działu Marketingu Teatru Lalki i Maski Groteska zajmowała się przygotowywaniem kampanii reklamowych i promocyjnych teatru, nadzorem i koordynacją projektów promocyjnych dla klientów zewnętrznych, realizacją projektów unijnych oraz pozyskiwanie środków finansowych. Jako Koordynator Projektów Edukacyjnych kin IMAX zajmowała się prowadzeniem ogólnopolskich projektów edukacyjnych i promocyjnych, począwszy od planowania strategii i budżetu poprzez realizację oraz rozliczenie projektów.

Od 2012 realizowała projekt Biznes Mama, a od 2015 roku pełni funkcję Prezesa Fundacji Biznes Mama.

Właścicielka firmy Cel Edu Architektura projektów edukacyjnych i kulturalnych.

Joanna Niedziałek

Joanna Niedzialek

Dyrektor Centrum Szkoleniowego Klanza w Krakowie, trener, edukator, konsultant metodyczny Wydawnictwa Didasko, były dyrektor Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II w Krakowie, wieloletni doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Krakowie. Od 20 lat zajmuje się metodami aktywizującymi. Posiada szereg uprawnień do prowadzenia zajęć z zakresu aktywizujących metod nauczania, terapii pedagogicznej, autorka kilkunastu warsztatów z zakresu metodyki pracy z grupą, nauczania kreatywnego, plastyki, muzyki, tańca.

Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia plastyczne w ramach programu „Zrób to sam – pracownia plastyczna dla dużych i małych”. Współpracuje z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli , PSPiA Klanza, Uniwersytetem Trzeciego Wieku im. Jana Pawła II i Centrum Wolontariatu w Krakowie. Organizator ogólnopolskich konferencji „Edukacja z pasją”, „Qvo vadis edukacjo?”, kursów, warsztatów, konferencji, seminariów i zespołów metodycznych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Właścicielka firmy CelEdu Architektura projektów edukacyjnych i kulturalnych.

Jacek Pyżalski

Jacek Pyzalski

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UAM, 2012; doktorat nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki – UŁ, 2002). Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu (UAM w Poznaniu) oraz jest adiunktem w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy.

Mediator sądowy. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej . Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.

Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011).

Autor, współwykonawca i wykonawca ponad czterdziestu projektów, kierownik kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych m. in.: ACERISH 2 (Adult Mentoring, Dragon Fly, ROBUSD).

Reprezentant Polski z nominacji MNiSW w Europejskiej Fundacji Nauki COST IS 0801 [European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research] Action IS0801: Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings oraz aktualnie – COST IS 1210 Appearance Matters.

Najnowsza książka będąca zarazem monografią habilitacyjną ukazała się w marcu 2012 r. – „Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży”.

Wanda Papugowa

Psycholog, nauczyciel dyplomowany, edukator, mediator. Od 2009 roku dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie. Wielokrotnie nagradzana i doceniana przez MEN, kuratorium i Prezydenta Miasta Krakowa. Autorka wielu publikacji z zakresu psychologii, podręczników, artykułów w pismach branżowych. Autorsko opracowuje  wszystkie realizowane przez siebie kursy i warsztaty. Uprawnienia trenera Treningu Zastępowania Agresji (TZA/ART), mediatora, kwalifikacje edukatorskie potwierdzone decyzją MEN. Członek Polskiego Centrum Mediacji – Oddział w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Stowarzyszenia Edukatorów. Zainteresowania: taniec flamenco.

Alicja Karczmarska-Strzebońska

Alicja Karczmarska

Artysta plastyk, pedagog, absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i studium pedagogicznego przy ASP oraz studiów podyplomowych „Pedagogika przedszkolna z zarządzaniem” na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Współpracuje mi.in. Gazetą Wyborczą, Teatrem Groteska i Cel-Edu prowadząc autorskie warsztaty plastyczno-teatralne dla dzieci i młodzieży oraz szkolenia dla nauczycieli. Doświadczona prowadząca imprez dla grupy ponad 100 osób. Autorka kostiumów i rekwizytów m.in: do gier miejskich. Współpracuje z wydawnictwami Greg i Skrzat jako autorka, ilustratorka i konsultantka merytoryczna książek dla dzieci.

Wojciech Dawid Terechowicz

Wojciech Terechowicz

Śpiewak, aktor, reżyser, retor, nauczyciel sztuki aktorskiej, instruktor dramy stosowanej. Praktykę zawodową prowadzi już od 20 lat.  Absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ukończenia szkoły pracował jako aktor lalkarz, aktor dramatyczny, aktor musicalowy, śpiewak klasyczny oraz pedagog. Jako solista preferuje muzykę baroku i klasycyzmu, ale też repertuar pieśniarski późniejszych epok. W swojej pracy dydaktycznej zrealizował wiele projektów teatralnych. Teatr Hothaus, którego jest dyrektorem w ciągu sześciu lat działalności zrealizował 49 premier. Jako pedagog opracowuje własne techniki szkolenia aktora, sprawdzając je na tworzonych przez siebie zespołach aktorskich. To co wyznacza jego szlaki artystyczne i pedagogiczne, to eksperyment w dziedzinie sztuki scenicznej. Od kilku lat dąży do łączenia sztuki i medycyny i w tym celu współpracuje z kilkoma placówkami medycznymi. Od ubiegłego raku współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w celu wdrożenia dramy w program kształcenia studentów wydziałów artystycznych. Od 6 la pracuje nad własną metodą dramy i dramaterapii, prowadząc indywidualna praktykę. Autor podręcznika „Mowa lekka, swobodna i wyraźna. Emisja głosu z elementami fonetyki” i pomysłodawca jedynego w Polsce Survivalu Teatralnego.

Skontaktuj się z nami

Cel Edu Architektura projektów edukacyjnych i kulturalnych Spółka z .o.o.

Cegielniana 18/30, 30-404 Kraków

NIP: 679 312 12 78